Phần mở rộng tệp hình ảnh 3d


Liệt kê phần mở rộng tệp hình ảnh 3d

 • .3dsAutodesk, N/A
 • .3dmRobert McNeel & Cộng sự
 • .3dcRacerMate, NNG, Phần mềm Amabilis, Công nghệ nén 3D, Intelitek
 • .3mf3MF Consortium
 • .3dfĐồ họa thông tin
 • .3daN/A
 • .3dxN/A
 • .3dlNNG, Light Converse, Sierra Entertainment, N/A
 • .3dxmlHệ thống Dassault
 • .3dmkAutodesk
 • .3dpFuturemark, Autodesk
 • .3dwLeadwerks, Esko
 • .3dmfQuả táo
 • .3d4N/A
 • .3dvN/A
 • .3dDự án Survex, N/A
 • .3d2N/A
 • .3donPhần mềm Keen Edge
 • .a2cĐại học Carnegie Mellon
 • .amfASTM, N/A
 • .actN/A, Alma, Invisionsoft, Adobe Systems, Eclipse Entertainment
 • .acKhông, Inivis
 • .anmN/A
 • .an8Steven Glanville, Thermo Fisher Scientific
 • .atmPhần mềm E-on, Sony
 • .animAutodesk, Unity Technologies, Amiga, Hidden Temple Studios
 • .animsetOC3 Entertainment
 • .atfThiết bị phân tử, Alternativa, Hệ thống Adobe
 • .a3dAlternativa
 • .aoiPeter Eastman, Microsoft
 • .aofNhóm Abvent
 • .atlNhóm Abvent
 • .albumN/A
 • .asatN/A
 • .a8sSteven Glanville
 • .animset_ingameOC3 Entertainment
 • .blendTổ chức Blender
 • .br5DAZ Productions
 • .bldCadsoft, Ryan Thoryk
 • .br6DAZ Productions
 • .b3dNghiên cứu Blitz
 • .br4DAZ Productions
 • .bipN/A
 • .broMáy tính Onyx, Broderbund, Phần mềm Avanquest, DAZ Productions
 • .bvhBiovision
 • .blkAutodesk, ABBYY, Leica Geosystems
 • .br7DAZ Productions
 • .brgHệ thống Microsoft, Bentley
 • .bioN/A, Bethesda Softworks Fallout 2, Autodesk
 • .br3DAZ Productions
 • .bskNero, DAZ Productions
 • .btoDAZ Productions
 • .cfgCelestia Development Team, Cal3D, The MAME Team, N/A, Citrix Systems, The Battle for Wesnoth, NewTek
 • .csfIntergraph, Hệ thống Adobe, Đồ họa thông tin, Cal3D
 • .cr2Canon, Smith Micro
 • .cafApple, Crytek, Phần mềm CalEd, Cal3D
 • .chrĐội Salvato, Crytek, N/A, Autodesk
 • .cgfxNVIDIA
 • .cgNVIDIA
 • .ccpAmbiera, YesSoftware, RIB Software
 • .crzSmith Micro
 • .c4dMáy tính MAXON
 • .csoN/A, Microsoft
 • .cm2Smith Micro
 • .cmzSmith Micro
 • .csdVan, Giấc mơ thành hiện thực, CELSYS
 • .csmAutodesk, Van
 • .cpyAutodesk, Nuance Communications
 • .calBroderbund, Autodesk, N/A, Crytek
 • .casAutodesk, Hội đồng sáng tạo
 • .c3dC3D Labs, N/A
 • .crfCal3D
 • .cmfPhòng thí nghiệm sáng tạo, Cal3D, Quyền tự chủ
 • .cmodNhóm phát triển Celestia
 • .cg3CABRILOG
 • .cgaCrytek
 • .chrparamsCrytek
 • .ccbAmbiera
 • .c3zOpenQwaq
 • .difMicrosoft, Nhóm MAME, TorquePowered.com, N/A
 • .daeSony
 • .dwfAutodesk
 • .dazDAZ Productions
 • .dsfN/A, DAZ Productions, Write Brothers, Corel
 • .dsbDell, Orchida Soft, Wondershare, DAZ Productions
 • .dufDAZ Productions
 • .dbcMicrosoft, DAZ Productions
 • .desPTC, Corel, Intuit
 • .dffN/A, Sony và Philips
 • .dmcnModal Solutions, N/A, DAZ Productions, The Sage Group
 • .dsdAutodesk, Numerical Computing, DAZ Productions
 • .dbsThống nhất, GAMBIT
 • .drfAutodesk, Dynojet Research, Embarcadero Technologies
 • .dsDAZ Productions, LMMS, Furcadia, N/A
 • .dsaDAZ Productions
 • .dsiDAZ Productions, RandomControl
 • .dbmAdobe Systems, DAZ Productions
 • .dsvDeSmuME, DAZ Productions
 • .d3dTrò chơi YoYo
 • .dddDream Design Entertainment, Alpha Software
 • .dseDAZ Productions
 • .dsoDAZ Productions
 • .dblDAZ Productions
 • .dfsBrainSuite
 • .expMelco, N/A, Hệ thống Dassault, Pelco, Bernina, Truyền thông xu hướng, SonicWALL
 • .eggCarnegie Mellon, ESTsoft
 • .e57Ủy ban ASTM E57 về Hệ thống hình ảnh 3D
 • .fbxAutodesk
 • .fpfIKEA
 • .fltHệ thống Adobe, Microsoft, Presagis, N/A, Phần mềm điện tử
 • .facefxOC3 Entertainment
 • .funHình khối
 • .fncDenford, Phần mềm E-on, STG Interactive
 • .fcpSEGA, Apple
 • .fc2Smith Micro
 • .fczSmith Micro
 • .figMathWorks, Xfig, Autodesk
 • .fpeNgười tạo trò chơi, FreePDFEditor.net
 • .fxMicrosoft
 • .fxaO3 Entertainment
 • .fgNghịch đảo số ít
 • .fryRandomControl
 • .fshOpenGL
 • .fpPhần mềm N/A, OpenGL, FinePrint
 • .fp3Báo cáo nhanh, FileMaker, IMSI / Design
 • .fxtN/A, OC3 Entertainment, MakeMusic
 • .facefx_ingameOC3 Entertainment
 • .fxlCrytek, OC3 Entertainment
 • .fxspmG
 • .fxmpmG, Symantec
 • .fsqCrytek
 • .fpjCrytek
 • .f3dAutodesk 360
 • .fbmMichael L. Mauldin, N/A
 • .glbĐồ họa phân tích, N/A, Nhóm Khronos
 • .gmfLeadwerks, N/A
 • .gltfNhóm Khronos
 • .geoN/A, TRUMPF
 • .grnCông cụ trò chơi RAD
 • .gmtKhông gian hình ảnh
 • .gmmodTrò chơi YoYo
 • .glmPhần mềm Raven
 • .glfMáy không gian
 • .hipPhần mềm tác dụng phụ
 • .hipncPhần mềm tác dụng phụ
 • .hr2Smith Micro
 • .hrzSmith Micro
 • .hd2Smith Micro
 • .hdzSmith Micro
 • .hxnDAZ Productions
 • .hlslMicrosoft
 • .ivNhóm Khoa học Hình ảnh
 • .igsN/A, Công nghệ chói sáng
 • .ifcTòa nhàSMART
 • .iveCộng đồng OSG
 • .igmGlare Technologies
 • .irrmeshN/A
 • .irrN/A, Phần mềm quản lý dữ liệu Brewer
 • .igesN/A
 • .ikCrytek
 • .igiGlare Technologies
 • .jasCheetah3D, N/A
 • .j3ojMonkeyEngine
 • .kmcKinemac
 • .kmcobjKinemac
 • .kfmGamebase
 • .ktzACTF
 • .maxAutodesk, Nuance Communications, Datel
 • .maAutodesk
 • .matMathWorks, Microsoft, Autodesk, E-on Software, Chaos Group
 • .mdlMathWorks, Valve, Blizzard Entertainment, N/A, Lectra, Nintendo
 • .mbAutodesk, Kodak
 • .mdxBlizzard Entertainment, DT Soft, Octopus Studio, dataBased Intelligence, IBM
 • .mxsGiới hạn tiếp theo, Corel
 • .mddPoint Oven, Octopus Studio
 • .mpN/A, Autodesk
 • .mtxQuan điểm, N/A
 • .mixWestwood Studios, Autodesk, Microsoft, Milestone
 • .mebPhần mềm Ecru
 • .mc5Smith Micro
 • .mc6Smith Micro
 • .mczSmith Micro
 • .ms3dChumbalum mềm
 • .m3Blizzard Entertainment
 • .md5meshphần mềm id
 • .md5animphần mềm id
 • .md5cameraphần mềm id
 • .mtlN/A
 • .mrmlBWH
 • .mpjMinitab, Adobe Systems, pmG
 • .maxcAutodesk
 • .motNewTek
 • .mxmGiới hạn tiếp theo
 • .mqoMetasequoia
 • .mudLightbox Education, Autodesk
 • .mtzKhông có, MIUI
 • .makerbotMakerBot Industries
 • .mnmAutodesk
 • .m3dN/A, DIAL
 • .meshMedit, Microsoft
 • .mshMartin Schweiger, N/A