Loại tệp EXP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp EXP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp EXP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp EXP là gì?

Các tệp EXP có nhiều mục đích sử dụng và Thư viện Xuất Visual C ++ là một trong số đó.

Thư viện xuất Visual C ++

Tệp Xuất được tạo bởi trình biên dịch khi nhà phát triển biên dịch mã nguồn của mình thành dạng thực thi. Nó được sử dụng khi có sự phụ thuộc vòng tròn giữa tệp DLL và tệp EXE bằng cách sử dụng nó.

Ví dụ: chương trình (EXE) chứa một số chức năng mà các DLL trình cắm thêm phải sử dụng để giao tiếp với nó, nhưng nó cũng cần gọi các chức năng trong các DLL trình cắm thêm. DLL sẽ không liên kết cho đến khi tệp thực thi được tạo (tạo tệp .lib), nhưng tệp thực thi cũng sẽ không liên kết cho đến khi DLL được tạo để cung cấp tệp .lib. Để giải quyết vấn đề này, tệp EXP phải được tạo cho tệp thực thi và được sử dụng để tạo tệp DLL. Tệp EXP chứa danh sách các chức năng được cung cấp bởi tệp EXE mà DLL cần.

Cách mở tệp EXP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp EXP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp EXP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở EXP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .EXP

Trong khi Thư viện Xuất Visual C ++ là một loại tệp EXP phổ biến, chúng ta biết 5 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .EXP. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp thiết kế thêu Melco

Chúng tôi biết rằng một định dạng EXP là Tệp thiết kế thêu Melco . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở EXP dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định được 2 công cụ mở EXP tương thích với loại tệp EXP cụ thể này.

Khâu & khâu Khâu & khâu Đã xác minh
Tranh thêu 3D Tranh thêu 3D Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng EXP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp EXP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu hình cực thử nghiệm Autex
  • Trình điều khiển ADI chế độ thực AutoCAD MS-DOS
  • Xuất dữ liệu bệnh nhân Millewin

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp EXP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp EXP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

LaunchAnywhere LaunchAnywhere
5DEmbroidery 5DEmbroidery
progeCAD Professional progeCAD Professional
Kỳ lạ Kỳ lạ
Ứng dụng MyEditor Ứng dụng MyEditor
CodeWarrior CodeWarrior
Công cụ 3D Công cụ 3D
Microsoft Office Microsoft Office
Thời gian biểu Thời gian biểu
Wings xp Wings xp