Loại tệp GMF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp GMF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GMF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin GMF là gì?

Các tệp GMF có nhiều mục đích sử dụng, và Freelance Meta là một trong số đó.

Siêu hồ sơ nghề tự do

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GMF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GMF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở GMF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng GMF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GMF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tập tin tài liệu Gabriel
  • Tệp bản đồ Glopus
  • Bản đồ tệp trò chơi SubZero

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GMF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GenStat Discovery Edition GenStat Discovery Edition
Graph Maker Graph Maker
Logimots Logimots
GenStat Phiên bản thứ mười bốn GenStat Phiên bản thứ mười bốn
GenStat Phiên bản thứ mười lăm GenStat Phiên bản thứ mười lăm
foobar2000 foobar2000
GenStat Phiên bản thứ mười ba GenStat Phiên bản thứ mười ba
Trình quản lý bản đồ Trình quản lý bản đồ
Ứng dụng khách tải xuống GetMusicFree Ứng dụng khách tải xuống GetMusicFree
Phiên bản giảng dạy GenStat Phiên bản giảng dạy GenStat