Loại tệp DSB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DSB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DSB hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin DSB là gì?

Phần mở rộng tệp DSB cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp DSB cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp DSB và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp DSB mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp DSB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DSB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DSB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 25 công cụ mở DSB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DSB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DSB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe
Wondershare PhotoMovie Studio Pro Wondershare PhotoMovie Studio Pro
DAZ Studio DAZ Studio
Kỳ lạ Kỳ lạ
Wondershare PhotoMovie Studio Wedding Wondershare PhotoMovie Studio Wedding
Ứng dụng MyEditor Ứng dụng MyEditor
DVD Slideshow Builder Deluxe DVD Slideshow Builder Deluxe
Wondershare DVD Slideshow Builder HD-Video Deluxe Wondershare DVD Slideshow Builder HD-Video Deluxe
Wings xp Wings xp
Wondershare DVD Slideshow Builder Standard Wondershare DVD Slideshow Builder Standard
DesignBuilder DesignBuilder
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
Trình tạo trình chiếu DVD Wondershare Trình tạo trình chiếu DVD Wondershare
Khâu & khâu Khâu & khâu
Tajima DG / ML bởi Pulse Tajima DG / ML bởi Pulse
Embird Plus Embird Plus
DRAWEditor DRAWEditor
Ứng dụng WingsXP Ứng dụng WingsXP
Trình cấu hình nhạc cụ quốc gia Trình cấu hình nhạc cụ quốc gia
Kỷ nguyên Stitch Era Kỷ nguyên Stitch Era
Chính xác4 Chính xác4
Thực tế Thực tế
Ứng dụng WinSig Ứng dụng WinSig
Wondershare DVD Slideshow Builder Miễn phí Wondershare DVD Slideshow Builder Miễn phí
National Instruments DASYLab National Instruments DASYLab