Loại tệp FP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp FP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FP là gì?

Các tệp FP có nhiều mục đích sử dụng và FinePrint Saved Output là một trong số chúng.

Đầu ra đã lưu FinePrint

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở FP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô-đun FuturePlayer
  • Báo cáo GoldMine

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FP. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

pdfFactory Pro pdfFactory Pro
Bản đẹp Bản đẹp
pdfFactory pdfFactory
FPWIN FPWIN
NI LabWindows / CVI NI LabWindows / CVI
LabWindows / CVI LabWindows / CVI
Bộ sản phẩm SynaptiCAD Bộ sản phẩm SynaptiCAD
WinFPST WinFPST
Tàu du hành Tàu du hành
FinePrint pdfFactory Pro FinePrint pdfFactory Pro