Loại tệp M3

- Sự thật nhanh chóng

Tệp M3 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp M3 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp M3 là gì?

Tệp .M3 là tệp Midget 3 Song .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp M3

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp M3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp M3 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự mình xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở M3 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 6 tháng 4 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp M3 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp M3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kỳ lạ Kỳ lạ
Ứng dụng MyEditor Ứng dụng MyEditor
Wings xp Wings xp
DRAWEditor DRAWEditor
MIKE Zero MIKE Zero
Ứng dụng WingsXP Ứng dụng WingsXP
editNC editNC
Trình chỉnh sửa CNC Predator Trình chỉnh sửa CNC Predator
BUỔI CHIỀU BUỔI CHIỀU
Kỷ nguyên Stitch Kỷ nguyên Kỷ nguyên Stitch Kỷ nguyên