Loại tệp PCCC

- Sự thật nhanh chóng

Tập tin PCCC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp vấn đề khi mở hồ sơ PCCC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Hồ sơ PCCC là gì?

Các tệp FPF có nhiều mục đích sử dụng và Bitmap Định dạng Công cộng FLIR là một trong số đó.

Bản đồ bit định dạng công khai FLIR

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PCCC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp có phần mở rộng tệp FPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FPF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở PCCC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FPF

Qua nghiên cứu hồ sơ PCCC, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cấu hình đĩa mềm giả lập đĩa mềm HxC
  • Tài liệu Lập kế hoạch Nhà bếp của IKEA

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PCCC. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nội thất chuyên nghiệp Nội thất chuyên nghiệp
Bắt đầu ứng dụng Bắt đầu ứng dụng
IKEA Kitchen Planner IKEA Kitchen Planner
Ikea Home Planner Ikea Home Planner
Trôi chảy Trôi chảy
Bộ công cụ phát triển FLASH Bộ công cụ phát triển FLASH
Sự tiện nghi Sự tiện nghi