Loại tệp FPG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp FPG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FPG hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FPG là gì?

Tệp .FPG là tệp Thư viện Đồ họa DIV Games Studio .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FPG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FPG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FPG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở FPG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 4 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FPG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FPG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhà máy thiệp chúc mừng Nhà máy thiệp chúc mừng
Xưởng in thiệp chúc mừng Xưởng in thiệp chúc mừng
Greeting Card Factory Deluxe Greeting Card Factory Deluxe
Nhà máy thiệp chúc mừng Bạc Nhà máy thiệp chúc mừng Bạc
Greeting Card Factory Premier Greeting Card Factory Premier
Greeting Card Factory Express Greeting Card Factory Express
Trình quản lý màn hình tinh thể an toàn Trình quản lý màn hình tinh thể an toàn