Loại tệp MXS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MXS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MXS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MXS là gì?

Tệp .MXS là tệp Cảnh kết xuất Maxwell .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MXS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MXS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MXS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MXS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MXS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MXS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kiến thức cơ bản về Corel Painter Kiến thức cơ bản về Corel Painter
Corel Painter Photo Essentials Corel Painter Photo Essentials
Corel Painter X Corel Painter X
MIDI-OX MIDI-OX
DigitalLoca3 dành cho Stylos DigitalLoca3 dành cho Stylos
MAGIX Trình tạo MP3 MAGIX Trình tạo MP3
Máy ghi âm webradio MAGIX Máy ghi âm webradio MAGIX
Phiên bản tải xuống của MAGIX MP3 Maker Phiên bản tải xuống của MAGIX MP3 Maker
Maxwell Render Maxwell Render
Ứng dụng MorfikBuilder FX Ứng dụng MorfikBuilder FX