Loại tệp GEO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GEO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GEO hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GEO là gì?

Các tệp GEO có nhiều cách sử dụng và Aegis ProMotion Geometry là một trong số đó.

Hình học Aegis ProMotion

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GEO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GEO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GEO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở GEO khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 8 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng GEO

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GEO, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ứng dụng hoặc dữ liệu GeoWorks GEOS
  • Định dạng hình học rắn xây dựng NETGEN
  • Văn bản đối tượng SBG
  • Videoscape GEO Mesh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GEO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GEO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

EUKLID DynaGeo EUKLID DynaGeo
Trình xem Hình học Trình xem Hình học
geoviewer geoviewer
Map Maker Pro Map Maker Pro
TruTops GeoViewer TruTops GeoViewer
Hình ảnh thẻ địa lý Hình ảnh thẻ địa lý
TouchDesigner TouchDesigner
GeoAnalyst GeoAnalyst
TouchPlayer TouchPlayer
Các yếu tố hoàn thiện Các yếu tố hoàn thiện