Loại tệp MXM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MXM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MXM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MXM là gì?

Tệp .MXM là tệp Mô-đun XM Khối nhỏ .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MXM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MXM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MXM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở MXM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MXM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MXM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bàn làm việc Điện tử Bàn làm việc Điện tử
MultiExtractor MultiExtractor
Ứng dụng MultiExtractor Ứng dụng MultiExtractor
Máy chủ MXChange Máy chủ MXChange
Trình chỉnh sửa tài liệu Maxwell Trình chỉnh sửa tài liệu Maxwell
Trình chỉnh sửa tài liệu Trình chỉnh sửa tài liệu
Maxwell Maxwell
Trình quản lý dịch vụ MINI-LINK Trình quản lý dịch vụ MINI-LINK
VirtualDJ VirtualDJ