Loại tệp AN8

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AN8 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AN8 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AN8 là gì?

Tệp .AN8 là tệp Dự án Anim8or .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AN8

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AN8 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AN8 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở AN8 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 9 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AN8 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AN8 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Vector NTI Vector NTI
Vector NTI Advance Vector NTI Advance
Rendez-vous comptes annuels Rendez-vous comptes annuels
Silicon Valley Software Anim8or Silicon Valley Software Anim8or