Loại tệp MP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin MP là gì?

Phần mở rộng tệp .mp thường được sử dụng nhất cho các tệp dự án Maya Personal Learning Edition. Maya Personal Learning Edition là một ứng dụng mô hình 3D được sử dụng cho mục đích sinh viên và các mục đích phi thương mại khác. MP filese tương tự như tệp dự án MA được tạo bằng phần mềm Maya, nhưng tệp dự án MP được lưu ở định dạng phi thương mại và có hình mờ ngăn tệp được sử dụng cho mục đích thương mại.

Phần mở rộng tệp .mp cũng được sử dụng cho các tệp phim nén MPEG, tệp Microsoft Multiplan, tệp dự án MPwin và tệp macro MetaPost.

Cách mở tệp MP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở MP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinEdt WinEdt
Resp.Familiari Resp.Familiari
GOM Player GOM Player
Chế độ xem Autodesk Chế độ xem Autodesk
CD Công cụ lập kế hoạch thực đơn CD Công cụ lập kế hoạch thực đơn
Marvin Power Print Marvin Power Print