Loại tệp MSH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MSH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MSH hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MSH là gì?

Các tệp MSH có nhiều mục đích sử dụng và Fluent Mesh là một trong số đó.

Lưới thông thạo

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MSH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MSH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MSH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở MSH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MSH

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MSH, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Lưới Gmsh
  • Tập lệnh MASH
  • Lưới quỹ đạo
  • Lưới RSD PlayStation

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MSH. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MSH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Visual Communicator Adobe Visual Communicator
Trình giao tiếp trực quan Trình giao tiếp trực quan
Monkey Shines Windows Monkey Shines Windows
Ứng dụng 3DReshaper Ứng dụng 3DReshaper