Loại tệp FBM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FBM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FBM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FBM là gì?

Các tệp FBM có nhiều cách sử dụng, và tàu DELFTship là một trong số đó.

Tàu DELFTship

Các tệp FBM này chứa các mô hình tàu được tạo trong DELFTship, một phần mềm tạo mô hình 3D để tạo tàu. Bạn có thể tạo mô hình tàu 3D từ đầu. Bạn có thể lấy tất cả dữ liệu cần thiết để tính toán và điều này đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Cách mở tệp FBM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FBM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FBM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở FBM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FBM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FBM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • FastBack Plus Macro
  • Bản đồ bit mờ

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FBM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FBM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ncesoft Flip Book Maker Ncesoft Flip Book Maker
Cây gai Cây gai
Ncesoft Flip Book Maker Miễn phí Ncesoft Flip Book Maker Miễn phí
SView5 SView5
Techsoft PixEdit Techsoft PixEdit
DelftShip DelftShip
Tờ rơi Tờ rơi