Loại tệp DRF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DRF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DRF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DRF là gì?

Các tệp DRF có nhiều mục đích sử dụng, và Định dạng Kết xuất Kín đáo VIZ Render là một trong số đó.

Định dạng kết xuất kín đáo Tệp kết xuất VIZ

Phần mở rộng tệp .drf hoặc Discreet Render Format được liên kết với VIZ và các tệp kết xuất 3D Max chứa hình ảnh 3D kỹ thuật số và dữ liệu cảnh đồ họa.

Tệp DRF bao gồm các hình ảnh được kết xuất là các phần chi tiết và phức tạp của một cấu trúc cụ thể từ mọi phía và góc, tạo nên cấu trúc nguồn. Các tệp DRF chứa một số hình ảnh là các phần của một bức tranh hoặc mô hình lớn. Phần mềm Autodesk Architecture là một trong những chương trình phần mềm chính có thể hoạt động với các tệp .drf. Nó thường được đóng gói với ứng dụng VIZ Render. Chương trình được sử dụng để tạo, mở và chỉnh sửa nội dung của các tệp DRF. Có các phiên bản của ứng dụng này cho Mac và các hệ thống dựa trên Microsoft Windows.

Phần mềm 3DS Max có thể được sử dụng để mở và xem nội dung của các tệp DRF này nhưng không được thiết kế để có các tính năng có thể cho phép người dùng chỉnh sửa tệp theo loại tệp đã nói. Để bù đắp cho việc thiếu các tiện ích bổ sung, 3DS Max cho phép người dùng xuất các tệp DRF thành các dự án MAX, được lưu ở định dạng MAX có thể được chỉnh sửa bằng phần mềm nói trên.

Cách mở tệp DRF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DRF tương thích với loại tệp DRF cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Kín đáo Định dạng Render VIZ Render

Autodesk VIZ Render Autodesk VIZ Render Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DRF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DRF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tập tin chạy Dynojet
  • Tệp tài nguyên hiển thị Virtuoso

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DRF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DRF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinPEP WinPEP
DOCS Mở Màn hình nền DOCS Mở Màn hình nền
DataCAD DataCAD
DraftingCAD DraftingCAD
Bộ điều hướng vải định tuyến động Bộ điều hướng vải định tuyến động
FastRawViewer FastRawViewer
Silvia Silvia
Photo DataBase Photo DataBase
ảnh ảnh
Bản nháp PC Bản nháp PC