Loại tệp MD5ANIM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MD5ANIM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MD5ANIM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MD5ANIM là gì?

Tệp .MD5ANIM là tệp Doom 3 MD5 Animation .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MD5ANIM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MD5ANIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MD5ANIM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở MD5ANIM duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MD5ANIM. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MD5ANIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Prefab3D Prefab3D