Loại tệp CSM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CSM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CSM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CSM là gì?

Các tệp CSM có nhiều mục đích sử dụng và Chương trình PalmPilot được biên dịch CASL là một trong số chúng.

Chương trình PalmPilot được biên dịch của CASL

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CSM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CSM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở CSM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng CSM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CSM, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng tệp Motion Capture

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CSM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Notepad ++ Notepad ++
Giám đốc Dịch vụ Kết nối AT&T Giám đốc Dịch vụ Kết nối AT&T
CSM CSM
Công cụ ZaZ GP4 Công cụ ZaZ GP4
Đánh giá rủi ro & Giám đốc tuyên bố phương pháp Đánh giá rủi ro & Giám đốc tuyên bố phương pháp