Loại tệp AC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AC hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin AC là gì?

Các tệp AC có nhiều mục đích sử dụng và Hình học / mô hình AC3D là một trong số đó.

AC3D Geometry / model

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở AC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng AC

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp AC, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cơ sở dữ liệu cây gia đình nhiệm vụ tổ tiên

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhiệm vụ Tổ tiên Nhiệm vụ Tổ tiên
CaseWare Làm việc Giấy tờ CaseWare Làm việc Giấy tờ
Phòng Family Tree Deluxe Phòng Family Tree Deluxe
AC3D AC3D
Dyno-Scan Dyno-Scan
người đọc digiSeal người đọc digiSeal
Danh mục âm thanh Danh mục âm thanh
DriveSize DriveSize
Prefab3D Prefab3D
Danh thiếp Luôn cập nhật Danh thiếp Luôn cập nhật