Loại tệp DSD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DSD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DSD hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DSD là gì?

Các tệp DSD có nhiều cách sử dụng và Diagram Studio Document là một trong số đó.

Tài liệu Studio sơ đồ

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DSD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DSD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DSD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở DSD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DSD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DSD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Sơ đồ thiết kế phần mềm Meta

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DSD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DSD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DartEditor DartEditor
DEWESoft DEWESoft
Gadwin DiagramStudio Gadwin DiagramStudio
DeepRiser DeepRiser
Bộ công cụ dành cho nhà phát triển SkyWave IsatM2M Bộ công cụ dành cho nhà phát triển SkyWave IsatM2M