Loại tệp SIB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SIB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SIB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SIB là gì?

Các tệp SIB có nhiều mục đích sử dụng và mô hình Silo 3D là một trong số đó.

Mô hình Silo 3D

Silo là phần mềm tạo mô hình 3D được sử dụng để tạo nội dung 3D, ví dụ: trò chơi điện tử, nhân vật phim hoặc in 3D. Tệp SIB chứa định nghĩa của một đối tượng 3D.

Cách mở tệp SIB

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SIB tương thích với loại tệp SIB cụ thể này.

Chương trình mở tệp mô hình Silo 3D

Silo Silo Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 1 năm 2021

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SIB

Trong khi mô hình Silo 3D là một loại tệp SIB phổ biến, chúng ta biết về 3 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SIB. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Sibelius Music - Score

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .sib thường được liên kết nhất với ứng dụng phần mềm ký hiệu âm nhạc Sibelius. Các tệp này chứa các bản nhạc đã được tạo bởi phần mềm Sibelius.

Ứng dụng phần mềm Sibelius được phát triển cho các chuyên gia và sinh viên muốn học cách viết nhạc bằng máy tính. Ứng dụng phần mềm Sibelius có thể viết, in và chơi các bản nhạc.

Các tệp SIB có thể được tạo bằng các công cụ phần mềm hoặc thiết bị MIDI. Trong khi các tệp SIB có thể được sử dụng để chơi các nhạc cụ phần mềm âm nhạc, bản thân các tệp SIB không thực sự chứa bất kỳ dữ liệu âm thanh nào.

Công cụ mở SIB dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SIB tương thích với loại tệp SIB cụ thể này.

Sibelius Sibelius Đã xác minh

Tệp dịch nhị phân TSILang

TSILang là một sản phẩm bản địa hóa phần mềm được sử dụng để bản địa hóa (dịch) các sản phẩm phần mềm sang nhiều ngôn ngữ. Nó trích xuất các chuỗi văn bản từ mã nguồn phần mềm và nhà phát triển nhúng một số mã TSILang để thay thế các văn bản tiêu chuẩn bằng các phiên bản đã dịch dựa trên lựa chọn của người dùng hoặc ngôn ngữ hệ thống được phát hiện. Các chuỗi văn bản đã dịch được lưu trữ trong tệp SIL văn bản thuần túy hoặc trong trường hợp này là định dạng tệp nhị phân (SIB), ứng dụng này sẽ đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các chuỗi văn bản.

Các chương trình mở các tệp SIB này

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SIB tương thích với loại tệp SIB cụ thể này.

Bộ thành phần TsiLang Bộ thành phần TsiLang Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SIB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SIB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

BackOnTrack BackOnTrack
Roxio Creator Roxio Creator
Sibelius đầu tiên Sibelius đầu tiên
Sinh viên Sibelius Sinh viên Sibelius
Opera Opera
G7 G7
Sibelius Software Ltd, Sibelius Sibelius Software Ltd, Sibelius