Τύπος αρχείου SIB

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία SIB και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου SIB ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο SIB;

Τα αρχεία SIB έχουν πολλαπλές χρήσεις και το μοντέλο Silo 3D είναι μία από αυτές.

Τρισδιάστατο μοντέλο σιλό

Το Silo είναι ένα λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων στοιχείων για, π.χ. βιντεοπαιχνίδια, χαρακτήρες ταινιών ή τρισδιάστατη εκτύπωση. Ένα αρχείο SIB περιέχει τον ορισμό ενός τρισδιάστατου αντικειμένου.

Πώς να ανοίξετε αρχεία SIB

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος SIB που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου SIB.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία μοντέλου Silo 3D

Αναρροφητήρας Αναρροφητήρας Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021

Όλες οι γνωστές μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν επέκταση .SIB

Ενώ το μοντέλο Silo 3D είναι ένας δημοφιλής τύπος αρχείου SIB, γνωρίζουμε 3 διαφορετικές χρήσεις της επέκτασης .SIB. Διαφορετικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί αρχεία με την ίδια επέκταση για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Sibelius Music - Παρτιτούρα

Τα αρχεία που περιέχουν την επέκταση αρχείου .sib συνδέονται συνήθως με την εφαρμογή λογισμικού μουσικής σημειογραφίας Sibelius. Αυτά τα αρχεία περιέχουν μουσικές παρτιτούρες που έχουν δημιουργηθεί από το λογισμικό Sibelius.

Η εφαρμογή λογισμικού Sibelius αναπτύχθηκε για επαγγελματίες και φοιτητές που επιθυμούν να μάθουν πώς να γράφουν μουσική χρησιμοποιώντας υπολογιστή. Η εφαρμογή λογισμικού Sibelius μπορεί να γράφει, να εκτυπώνει και να παίζει μουσικές παρτιτούρες.

Τα αρχεία SIB μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας όργανα λογισμικού ή συσκευές MIDI. Ενώ τα αρχεία SIB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή μουσικών οργάνων λογισμικού, τα ίδια τα αρχεία SIB δεν περιέχουν πραγματικά δεδομένα ήχου.

Άνοιγμα SIB για Windows

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος SIB που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου SIB.

Σιμπέλιους Σιμπέλιους Επαληθεύτηκε

Αρχείο Δυαδικής Μετάφρασης TSILang

Το TSILang είναι ένα προϊόν τοπικής προσαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείται για την τοπική προσαρμογή (μετάφραση) προϊόντων λογισμικού σε πολλές γλώσσες. Εξάγει συμβολοσειρές κειμένου από τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και ο προγραμματιστής ενσωματώνει κάποιο κώδικα TSILang για να αντικαταστήσει τα τυπικά κείμενα με μεταφρασμένες εκδόσεις που βασίζονται στην επιλογή του χρήστη ή στη γλώσσα συστήματος που έχει εντοπιστεί. Οι μεταφρασμένες συμβολοσειρές κειμένου αποθηκεύονται σε ένα αρχείο SIL απλού κειμένου , ή σε αυτήν την περίπτωση, σε μια δυαδική μορφή αρχείου (SIB), η οποία διαβάζεται πιο γρήγορα από την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις συμβολοσειρές κειμένου.

Προγράμματα που ανοίγουν αυτά τα αρχεία SIB

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος SIB που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου SIB.

Σουίτα TsiLang Components Σουίτα TsiLang Components Επαληθεύτηκε

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων SIB. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία SIB για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

BackOnTrack BackOnTrack
Roxio Creator Roxio Creator
Πρώτος ο Σιμπέλιους Πρώτος ο Σιμπέλιους
Sibelius Student Sibelius Student
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
G7 G7
Sibelius Software Ltd, Sibelius Sibelius Software Ltd, Sibelius