Typ súboru SIB

- Rýchle fakty

Čo sú súbory SIB a ako ich otvoriť

Máte problémy s otvorením súboru SIB alebo vás len zaujíma, čo obsahujú? Vysvetlíme, na čo sa tieto súbory používajú, a ukážeme vám softvér, o ktorom vieme, že dokáže otvoriť alebo inak spracovať vaše súbory.

Čo je súbor SIB?

Súbory SIB majú viacero použití a 3D model Silo je jedným z nich.

3D model sila

Silo je softvér na 3D modelovanie, ktorý sa používa na vytváranie 3D prvkov napríklad pre videohry, filmové postavy alebo 3D tlač. Súbor SIB obsahuje definíciu 3D objektu.

Ako otvoriť súbory SIB

Identifikovali sme jeden otvárač SIB, ktorý je kompatibilný s týmto špecifickým typom súboru SIB.

Programy, ktoré otvárajú súbory modelu Silo 3D

Silo Silo Overené

Posledná aktualizácia: 11. januára 2021

Všetky známe formáty súborov s príponou .SIB

Zatiaľ čo model Silo 3D je populárny typ súboru SIB, poznáme 3 rôzne použitia rozšírenia .SIB. Rôzne softvéry môžu používať súbory s rovnakou príponou pre rôzne typy údajov.

Sibelius Music – partitúra

Súbory, ktoré obsahujú príponu súboru .sib, sa najčastejšie spájajú so softvérovou aplikáciou hudobnej notácie Sibelius. Tieto súbory obsahujú hudobné partitúry, ktoré boli vytvorené softvérom Sibelius.

Softvérová aplikácia Sibelius bola vyvinutá pre profesionálov a študentov, ktorí sa chcú naučiť písať hudbu pomocou počítača. Softvérová aplikácia Sibelius dokáže písať, tlačiť a prehrávať hudobné partitúry.

Súbory SIB je možné skladať pomocou softvérových nástrojov alebo zariadení MIDI. Zatiaľ čo súbory SIB možno použiť na prehrávanie hudobných softvérových nástrojov, samotné súbory SIB v skutočnosti neobsahujú žiadne zvukové údaje.

SIB otvárač pre Windows

Identifikovali sme jeden otvárač SIB, ktorý je kompatibilný s týmto špecifickým typom súboru SIB.

Sibelius Sibelius Overené

Binárny prekladový súbor TSILang

TSILang je softvérový lokalizačný produkt používaný na lokalizáciu (preklad) softvérových produktov do viacerých jazykov. Extrahuje textové reťazce zo zdrojového kódu softvéru a vývojár vloží nejaký kód TSILang, aby nahradil štandardné texty preloženými verziami na základe výberu používateľa alebo zisteného jazyka systému. Preložené textové reťazce sú uložené v súbore SIL s čistým textom alebo v tomto prípade vo formáte binárneho súboru (SIB), ktorý je rýchlejšie čitateľný aplikáciou pomocou textových reťazcov.

Programy, ktoré otvárajú tieto súbory SIB

Identifikovali sme jeden otvárač SIB, ktorý je kompatibilný s týmto špecifickým typom súboru SIB.

Súprava komponentov TsiLang Súprava komponentov TsiLang Overené

Rôzne aplikácie, ktoré používajú súbory s touto príponou

O týchto aplikáciách je známe, že otvárajú určité typy súborov SIB. Pamätajte, že rôzne programy môžu používať súbory SIB na rôzne účely, takže možno budete musieť vyskúšať niekoľko z nich, aby ste mohli otvoriť svoj konkrétny súbor.

Späť na trať Späť na trať
Tvorca Roxio Tvorca Roxio
Sibelius prvý Sibelius prvý
Sibelius študent Sibelius študent
Opera Opera
G7 G7
Sibelius Software Ltd, Sibelius Sibelius Software Ltd, Sibelius