Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .QVD

  • Nhà phát triển: QlikTech International
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .QVD là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .QVD? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .QVD.

Phần mở rộng tệp .QVD là gì?

Phần mở rộng tệp .QVD được tạo bởi QlikTech International. .QVD đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu. Định dạng của tệp .QVD là Binary.

.QVD là Tệp dữ liệu QlikView

Tệp cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi QlikView, một công cụ kinh doanh thông minh; lưu biểu diễn "hình ảnh RAM" không nén của bảng QlikView vì nó được lưu trong bộ nhớ khi mở trong QlikView; cho phép cơ sở dữ liệu được mở và tải vào bộ nhớ một cách nhanh chóng.

Các tệp cơ sở dữ liệu QVD được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về doanh số, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Dữ liệu được sử dụng cho thông tin tình báo cạnh tranh và phân tích lịch sử, hiện tại và dự đoán.

Khi tệp QVD được mở, QlikView lưu trữ cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ thay vì trên đĩa, cho phép tính toán và truy vấn dữ liệu nhanh chóng. Do đó, các tệp QVD được tải trực tiếp vào bộ nhớ khi mở trong phần mềm.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp dữ liệu QlikView
các cửa sổ
QlikTech International QlikView

Cách khắc phục sự cố với tệp .QVD

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .QVD. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .QVD hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .QVD để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)