Loại tệp QRC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp QRC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp QRC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp QRC là gì?

Tệp .QRC là tệp Tập hợp Tài nguyên Qt .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp QRC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp QRC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp QRC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở QRC duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 7 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp QRC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp QRC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

QQMusic QQMusic