Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp QVW.

  • Phát triển bởi: QlikTech International
  • Danh mục: Data Files
  • Định dạng: Binary

Một tập tin QVW là gì??

QVW là Tài liệu QlikView.

Tài liệu được tạo bởi QlikView, một ứng dụng phân tích thông minh kinh doanh; lưu trữ ứng dụng QlikView, chứa các báo cáo, biểu đồ và các chỉ số chính cho một doanh nghiệp; được sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp và thông tin tình báo cạnh tranh khác.

Các chương trình mở Tài liệu QlikView.
Windows
QlikTech International QlikView

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin QVW

  • Liên kết phần mở rộng tệp QVW với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp QVW và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.QVW files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp QVW, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở QVW là Tài liệu QlikView.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp QVW mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp QVW của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.