ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ QVW

  • ผู้พัฒนาโดย: QlikTech International
  • ประเภท: Data Files
  • รูป: Binary

ไฟล์ QVW คืออะไร??

QVW เป็นเอกสาร QlikView

เอกสารที่สร้างขึ้นโดย QlikView แอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจ เก็บแอปพลิเคชัน QlikView ซึ่งมีรายงานแผนภูมิและตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับธุรกิจ ใช้สำหรับวิเคราะห์การเงินธุรกิจและข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ

โปรแกรมที่เปิดเอกสาร QlikView
Windows
QlikTech International QlikView

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ QVW

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ QVW กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ QVW ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.QVW files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ QVW จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด QVW เป็นเอกสาร QlikView เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ QVW ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ QVW ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส