Loại tệp IDF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp IDF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IDF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IDF là gì?

Các tệp IDF có nhiều mục đích sử dụng và Microsoft Instrument Definition là một trong số đó.

Tệp định nghĩa công cụ của Microsoft

Phần mở rộng tệp .idf thường được kết hợp với các tệp định nghĩa nhạc cụ MIDI. Các tệp IDF xác định các thông số của một công cụ hoặc bộ điều khiển MIDI. Các tệp này cung cấp ID thiết bị, bản đồ khóa, chỉ định kênh và thông tin MIDI cần thiết khác.

Cách mở tệp IDF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IDF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở IDF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .IDF

Mặc dù Tệp Định nghĩa Công cụ của Microsoft là một loại tệp IDF phổ biến, chúng ta biết về 3 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .IDF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp đồ họa iCEDraw Ansi

Định dạng đồ họa dựa trên văn bản được sử dụng để tạo ANSI Art, là đồ họa sử dụng các ký tự văn bản thay vì vẽ các pixel riêng lẻ.

Trình mở IDF dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở IDF tương thích với loại tệp IDF cụ thể này.

IceView IceView Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng IDF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp IDF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp định nghĩa nhạc cụ MIDI

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IDF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

iLabel2 iLabel2
Công cụ tìm danh tính Công cụ tìm danh tính
Điểm cao của X'Pert Điểm cao của X'Pert
Nhà sản xuất IDpack Nhà sản xuất IDpack
Trình khám phá Compleo Trình khám phá Compleo
Điểm cao Điểm cao
Lập trình mà không cần công nghệ mã hóa Lập trình mà không cần công nghệ mã hóa
Identity Finder Edition Enterprise Identity Finder Edition Enterprise
Truyền cảm hứng Truyền cảm hứng
Identity Finder Home Edition Identity Finder Home Edition