Loại tệp IDLK

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp IDLK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IDLK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IDLK là gì?

Adobe InDesign, một phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn nhằm tạo ra các tác phẩm truyền thông xuất bản như áp phích, sách và tờ rơi. Giống như bất kỳ phần mềm nào khác, có nhiều người dùng trong InDesign có thể thay đổi các tệp giống nhau. Các tệp có phần mở rộng tệp IDLK (InDeisgn Lock) được tạo khi ai đó sử dụng Adobe InDesign. Tệp IDLK đóng vai trò là "ID" khi một tệp, đặc biệt là tệp có .indd, đang được mở và / hoặc đang được chỉnh sửa. Tệp có phần mở rộng .indd là tệp dự án cho InDesign

Có tệp .idlk trong máy tính của bạn có nghĩa là một số tệp .indd đang mở. Nó biểu thị rằng trên tệp cụ thể đó, hiện tại, ai đó đang sử dụng nó. InDesign là một kho thông tin và tính năng mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập. Và đôi khi người dùng có thể cần cùng một thông tin hoặc tệp cùng một lúc, điều này khiến cho việc thay đổi là không thể tránh khỏi. Các thay đổi sẽ không được tích hợp thành công nếu có hai người dùng gây ra nó cùng một lúc. Để cảnh báo người dùng hoặc để giúp họ xác định tệp nào đang được sử dụng, tệp .idlk được tạo. Khi tệp được sử dụng, tệp .idlk được tạo để khi người dùng khác cố gắng mở tệp đang được sử dụng, hệ thống sẽ nhắc anh ta, do đó, tệp sẽ không được mở. Tệp IDLK là một tệp tạm thời mà sau khi đóng tệp chính, nó cũng biến mất ngay lập tức.

Cách mở tệp IDLK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IDLK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IDLK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 12 năm 2010