ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ .TPL

  • ประเภท: Misc Files

ไฟล์ TPL คืออะไร?

TPL เป็นแม่แบบเอกสาร

ไฟล์เทมเพลตที่สร้างโดยแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ บันทึกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเค้าโครงหน้ากระดาษข้อความที่เขียนและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเอกสาร ใช้สำหรับสร้างเอกสารที่มีสไตล์และโครงสร้างคล้ายกัน

ตัวอย่างการใช้ไฟล์แม่แบบ ได้แก่ แม่แบบจดหมาย บริษัท และแม่แบบรูปวาด

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ประเภท: Web Files รูป: Text

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menu

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
HTTP File Server

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ผู้พัฒนาโดย: Adobe Systems ประเภท: Settings Files รูป: Binary

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menuไฟล์ประเภท 3 เครื่องมือ Adobe Photoshop ตั้งค่าไฟล์

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
Adobe Photoshop CC 2019
Mac
Adobe Photoshop CC 2019

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ผู้พัฒนาโดย: ACD Systems ประเภท: Vector Image Files รูป: Binary

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menuไฟล์ประเภท 3 เครื่องมือ Adobe Photoshop ตั้งค่าไฟล์

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
ACD Systems Canvas X 2019

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ผู้พัฒนาโดย: Nintendo ประเภท: Game Files

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menuไฟล์ประเภท 3 เครื่องมือ Adobe Photoshop ตั้งค่าไฟล์

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
Wiimms SZS Tools
SZS Modifier
CTools
Mac
Wiimms SZS Tools
Linux
Wiimms SZS Tools

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ผู้พัฒนาโดย: Phorum ประเภท: Developer Files รูป: Text

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menuไฟล์ประเภท 3 เครื่องมือ Adobe Photoshop ตั้งค่าไฟล์

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
Phorum
Mac
MacroMates TextMate

ไฟล์เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP ชนิดที่ 2

ผู้พัฒนาโดย: TatukGIS ประเภท: Settings Files

ไฟล์ TPL เป็นเทมเพลตที่ใช้โดย HTTP File Server (HFS) ซึ่งเป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ผ่าน HTTP มันมี HTML แบ่งออกเป็นส่วนที่อธิบายแต่ละส่วนของหน้า HTML ที่ให้บริการกับเบราว์เซอร์ที่ร้องขอ ไฟล์ TPL ถูกใช้โดย HFS เพื่อสร้างเพจ HTML แบบไดนามิก

ไฟล์ TPL จะเก็บ HTML เป็นหลัก แต่อาจมี CSS และ JavaScript HFS ใช้รหัส HTML (หรือ CSS หรือ JavaScript) จากไฟล์ TPL ที่จัดหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) บางส่วนมีสไตล์ลิงค์ความคิดเห็นและอัพโหลด ไฟล์ TPL ยังมีสัญลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ใช้เพื่อกำหนดแต่ละส่วน

ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ TPL ใน HFS คุณต้องอยู่ใน "โหมดผู้เชี่ยวชาญ" ใน HFS ในการเข้าสู่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลือก Menuไฟล์ประเภท 3 เครื่องมือ Adobe Photoshop ตั้งค่าไฟล์

โปรแกรมที่เปิดเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ HTTP
Windows
TatukGIS Editor

วิธีเปิดไฟล์ .TPL บนแพลตฟอร์มต่างๆ

เปิดไฟล์ .TPL ใน Windows

  • คลิกขวาที่ .TPL
  • คลิกซ้าย "เปิดด้วย" > "เลือกแอปอื่น"
  • เลือกโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .TPL และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้แอปนี้เพื่อเปิดไฟล์ .TPL เสมอ" กด "ตกลง"

เปิดไฟล์ .TPL บน Mac

  • คลิกขวา (หรือ Ctrl + คลิกซ้าย) ไฟล์ .TPL
  • คลิก "เปิดด้วย" > "อื่นๆ.."
  • จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นจากรายการแอปแล้วกด "เปิด"
  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิด" สำหรับ "เปิดในแอปเสมอ"

เปิดไฟล์ .TPL บน Linux

คลิกขวาที่ไฟล์ .TPL เลือก "เปิดด้วย" แล้วเลือกโปรแกรมจากรายการด้านบน

เปิดไฟล์ .TPL บน iPhone

เลือกไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดไฟล์ .TPL ให้แตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปที่เหมาะสม
วิธีที่ 2
บันทึกไฟล์. จากนั้นเปิดแอป «ไฟล์» แตะไฟล์ค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ หลังจากนั้นแตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ .TPL บน Android

แตะไอคอน การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือก «แอปพลิเคชัน» คลิกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนแอปเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปิด แก้ไข บันทึก หรือแม้แต่แปลงไฟล์ .TPL บน Android วิธีที่ดีที่สุดคือการดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่มีอยู่ใน Google Play

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .TPL

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้ปกติเพื่อเปิดไฟล์ .TPL เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .TPL ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .TPL เพื่อหาไวรัส ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)