Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .TPL

  • Danh mục: Misc Files

Một tập tin TPL là gì?

TPL là Mẫu tài liệu.

Tệp mẫu được tạo bởi nhiều loại ứng dụng khác nhau; lưu cài đặt mặc định cho bố cục trang, văn bản bằng văn bản và thông tin khác cho tài liệu; được sử dụng để tạo tài liệu có kiểu dáng và cấu trúc tương tự.

Ví dụ sử dụng tệp mẫu bao gồm mẫu tiêu đề thư của công ty và mẫu bản vẽ.

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Danh mục: Web Files Định dạng: Text

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn Menu

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
HTTP File Server

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Phát triển bởi: Adobe Systems Danh mục: Settings Files Định dạng: Binary

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn MenuLoại tệp 3 Adobe Photoshop Tool Presets File.

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
Adobe Photoshop CC 2019
Mac
Adobe Photoshop CC 2019

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Phát triển bởi: ACD Systems Danh mục: Vector Image Files Định dạng: Binary

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn MenuLoại tệp 3 Adobe Photoshop Tool Presets File.

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
ACD Systems Canvas X 2019

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Phát triển bởi: Nintendo Danh mục: Game Files

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn MenuLoại tệp 3 Adobe Photoshop Tool Presets File.

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
Wiimms SZS Tools
SZS Modifier
CTools
Mac
Wiimms SZS Tools
Linux
Wiimms SZS Tools

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Phát triển bởi: Phorum Danh mục: Developer Files Định dạng: Text

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn MenuLoại tệp 3 Adobe Photoshop Tool Presets File.

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
Phorum
Mac
MacroMates TextMate

Loại tệp 2 Mẫu máy chủ tệp HTTP.

Phát triển bởi: TatukGIS Danh mục: Settings Files

Tệp TPL là một mẫu được sử dụng bởi Máy chủ tệp HTTP (HFS), một chương trình chia sẻ tệp được sử dụng để gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó chứa HTML được chia thành các phần mô tả từng phần của trang HTML được phân phát cho trình duyệt yêu cầu. Các tệp TPL được HFS sử dụng để xây dựng động các trang HTML.

Các tệp TPL chủ yếu lưu trữ HTML nhưng cũng có thể chứa CSS và JavaScript. HFS lấy mã HTML (hoặc CSS hoặc JavaScript) từ các tệp TPL được phân loại theo các phần có dấu ngoặc vuông ([]). Một số phần bao gồm phong cách, liên kết, bình luận và tải lên. Các tệp TPL cũng bao gồm các ký hiệu được bao quanh bởi các dấu phần trăm (%) được sử dụng để xác định từng phần.

Để mở và chỉnh sửa các tệp TPL trong HFS, bạn phải ở "Chế độ chuyên gia" trong HFS. Để vào chế độ chuyên gia, chọn MenuLoại tệp 3 Adobe Photoshop Tool Presets File.

Các chương trình mở Mẫu máy chủ tệp HTTP.
Windows
TatukGIS Editor

Cách mở tệp .TPL trên các nền tảng khác nhau

Mở tệp .TPL trên Windows

  • Nhấp chuột phải vào .TPL
  • Nhấp chuột trái vào "Mở bằng"> "Chọn ứng dụng khác"
  • Chọn chương trình mở tệp .TPL và chọn hộp kiểm "Luôn sử dụng ứng dụng này để mở tệp .TPL" Nhấn "Ok"

Mở tệp .TPL trên Mac

  • Nhấp chuột phải (hoặc Ctrl + Nhấp chuột trái) vào tệp .TPL
  • Nhấp vào "Mở bằng"> "Khác .."
  • Sau đó, chọn một chương trình khác từ danh sách ứng dụng và nhấn "Mở"
  • Chọn hộp kiểm "Bật" cho "Luôn mở trong ứng dụng"

Mở tệp .TPL trên Linux

Nhấp chuột phải vào tệp .TPL, chọn "Mở bằng" và chọn một chương trình từ danh sách ở trên

Mở tệp .TPL trên iPhone

Chọn một tệp. Nếu bạn không thấy ứng dụng để mở tệp .TPL, hãy nhấn vào "Chia sẻ" và chọn ứng dụng phù hợp.
Phương pháp 2
Lưu các tập tin. Sau đó, mở ứng dụng «Tệp» . Chạm và giữ tệp, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó, nhấn vào "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng.

Mở tệp .TPL trên Android

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh Android, sau đó chọn «Ứng dụng» . Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình, để thay đổi các ứng dụng mặc định.
Nếu bạn muốn mở, chỉnh sửa, lưu hoặc thậm chí chuyển đổi các tệp .TPL trên Android, thì tốt nhất bạn nên tải xuống một trong những ứng dụng chuyên dụng có sẵn trên Google Play.

Cách khắc phục sự cố với tệp .TPL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở các tệp .TPL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .TPL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .TPL để tìm vi-rút. Để thực hiện việc này, bạn cần quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)