Loại tệp VP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VP là gì?

Tệp .VP là tệp Âm thanh nén không mất dữ liệu VOCPACK .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở VP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nguyên mẫu miễn phí Nguyên mẫu miễn phí
Corel Ventura Corel Ventura
Justinmind Prototyper Justinmind Prototyper
Đối tác Vente - Văn phòng Đối tác Vente - Văn phòng
ModelSim-Altera Starter Edition ModelSim-Altera Starter Edition
Dragon UnPACKer Dragon UnPACKer
ModelSim SE ModelSim SE
Đối tác Vente - Văn phòng Đối tác Vente - Văn phòng
Nhà phân tích thanh toán BT Nhà phân tích thanh toán BT