Loại tệp VP3

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VP3 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VP3 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VP3 là gì?

Các tệp VP3 có nhiều mục đích sử dụng và Công nghệ On2 Video VP3 là một trong số đó.

Tệp video VP3 On2 Technologies

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VP3

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở VP3 tương thích với loại tệp VP3 cụ thể này.

Chương trình mở tệp Video VP3 On2 Technologies

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VP3

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VP3, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tập tin máy may VP3

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VP3. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VP3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

5DEmbroidery 5DEmbroidery
Kỳ lạ Kỳ lạ
Tranh thêu 3D Tranh thêu 3D
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
6DEmbroidery 6DEmbroidery
Tajima DG / ML bởi Pulse Tajima DG / ML bởi Pulse
3nity Media Player - giao diện người dùng Windows cho MPlayer 3nity Media Player - giao diện người dùng Windows cho MPlayer
Nhúng ứng dụng Nhúng ứng dụng
Kỷ nguyên Stitch Kỷ nguyên Kỷ nguyên Stitch Kỷ nguyên
Ứng dụng Trình quản lý Đĩa Ứng dụng Trình quản lý Đĩa