Loại tệp VP5

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VP5 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VP5 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VP5 là gì?

Tệp .VP5 là tệp Video On2 TrueMotion VP5 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VP5

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở VP5 tương thích với loại tệp VP5 cụ thể này.

Chương trình mở tệp Video On2 TrueMotion VP5

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VP5 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VP5 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Crystal Player Professional Crystal Player Professional