Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .RZN

  • Nhà phát triển: Red Zion
  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .RZN là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RZN? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RZN.

Phần mở rộng tệp .RZN là gì?

Phần mở rộng tệp .RZN được tạo bởi Red Zion. .RZN đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.RZN là tệp ghi chú Red Zion

Tập tin ghi chú được sử dụng bởi chương trình phần mềm tiếng Slovenia, Sách điện tử Red Zion (còn được gọi là "Red Zion E-knjiga"); được lưu ở định dạng văn bản mà người dùng có thể mở và chỉnh sửa.

Sách điện tử Red Zion sử dụng phần mở rộng .RZB.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RZN

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RZN. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RZN hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RZN để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)