Thư viện mở rộng tệp


.RZS File Extension

  • Nhà phát triển: Red Zion
  • Thể loại: Tệp sách điện tử

Các tệp .RZS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RZS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RZS.

Phần mở rộng tệp .RZS là gì?

Phần mở rộng tệp .RZS được tạo bởi Red Zion. .RZS đã được phân loại là Tệp sách điện tử.

.RZS là tệp bảo mật Red Zion

Tệp tạm thời được tạo bởi Red Zion E-book, hoặc "E-knjiga," một chương trình phần mềm tiếng Slovenia; được sử dụng để cho phép quyền xem đối với tệp Sách điện tử Red Zion (.RZB); được lưu ở định dạng nén.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RZS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RZS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RZS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RZS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)