Thư viện mở rộng tệp


.RZB File Extension

  • Nhà phát triển: Red Zion
  • Thể loại: Tệp sách điện tử

Các tệp .RZB là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RZB? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RZB.

Phần mở rộng tệp .RZB là gì?

Phần mở rộng tệp .RZB được tạo bởi Red Zion. .RZB đã được phân loại là Tệp sách điện tử.

.RZB là Tệp Sách Red Zion

Sách kỹ thuật số, hoặc định dạng sách điện tử được sử dụng bởi Red Zion E-book, một chương trình phần mềm của Slovenia (còn được gọi là "Red Zion E-knjiga"); chứa văn bản và thông tin khác có thể đọc được bằng chương trình Sách điện tử.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RZB

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RZB. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RZB hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RZB để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)