Loại tệp RSO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RSO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RSO hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RSO là gì?

Tệp .RSO là tệp LEGO NXT Brick Audio .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RSO

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở RSO tương thích với loại tệp RSO cụ thể này.

Các chương trình mở tệp LEGO NXT Brick Audio

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RSO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RSO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GOM Player GOM Player
RoboSnipe2 RoboSnipe2
Cửa hàng in Rugrats Cửa hàng in Rugrats