Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .RODX

  • Nhà phát triển: Nethar
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .RODX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RODX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RODX.

Phần mở rộng tệp .RODX là gì?

Phần mở rộng tệp .RODX được tạo bởi Nethar. .RODX đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.RODX là tệp cơ sở dữ liệu phả hệ tổ tiên

Cơ sở dữ liệu phả hệ được Ancestry sử dụng, một chương trình giúp người dùng theo dõi thông tin gia phả của họ; chứa dòng phả hệ của người dùng, bao gồm họ, ngày sinh, ngày kỷ niệm, ảnh và nơi sinh.

Tổ tiên, trước đây được gọi là Rodokmen, được thiết kế để giúp bạn sắp xếp thông tin gia phả của mình và tạo cây gia đình. Tệp RODX được sử dụng để lưu trữ và chuyển thông tin gia phả của bạn.

LƯU Ý: Phần mở rộng tệp RODX đã thay thế phần mở rộng tệp .ROD ban đầu và được thay thế bằng phần mở rộng .RODX.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp Cơ sở dữ liệu Phả hệ Tổ tiên
các cửa sổ
Tổ tiên Nethar

Cách khắc phục sự cố với tệp .RODX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RODX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RODX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RODX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)