Thư viện mở rộng tệp


.RDOC File Extension

  • Danh mục: Tệp nhà phát triển
  • Định dạng: Văn bản

Các tệp .RDOC là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RDOC? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RDOC.

Phần mở rộng tệp .RDOC là gì?

Phần mở rộng tệp .RDOC đã được phân loại là Tệp nhà phát triển. Định dạng của tệp .RDOC là Văn bản

.RDOC là tài liệu Ruby

Tài liệu được tạo bởi RDoc, một ứng dụng tài liệu Ruby; chứa thông tin tài liệu bằng ngôn ngữ đánh dấu RDoc được biên dịch trong HTML để tạo tài liệu cho các dự án Ruby trực tuyến.

Các tệp RDOC được sử dụng để truyền thông tin về các dự án Ruby cho các nhà phát triển hoặc người dùng cuối khác. Thông tin có thể bao gồm giấy phép, lịch sử dự án và mô tả công cụ.

LƯU Ý: Các tệp RDOC được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy và có thể được mở bằng trình soạn thảo văn bản.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu Ruby
các cửa sổ
RDoc
Mac
RDoc
Linux
RDoc

Cách khắc phục sự cố với tệp .RDOC

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RDOC. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RDOC hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RDOC để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)