Loại tệp PVA

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PVA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PVA hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PVA là gì?

Các tệp PVA có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Bộ công cụ Chống vi rút AVZ là một trong số chúng.

Dữ liệu bộ công cụ chống vi rút AVZ

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PVA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PVA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PVA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PVA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 3 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .PVA

Mặc dù Dữ liệu Bộ công cụ Chống vi rút AVZ là một loại tệp PVA phổ biến, chúng tôi biết về 4 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .PVA. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp video TechnoTrend

Chúng tôi biết rằng một định dạng PVA là tệp video TechnoTrend . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở PVA dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở PVA tương thích với loại tệp PVA cụ thể này.

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PVA

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PVA, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cấu hình ứng dụng ProtoGen
  • PVA Video

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PVA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PVA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mplayer Mplayer
UMPlayer UMPlayer
MPC-HC MPC-HC
5KPlayer 5KPlayer
MediaPlayerLite MediaPlayerLite
BaiduPlayer BaiduPlayer
Người chơi QQ Người chơi QQ
Haihaisoft Universal Player Haihaisoft Universal Player
SMPlayer SMPlayer
QQPlayer QQPlayer