Loại tệp PAP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PAP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PAP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PAP là gì?

Tệp PAP có nhiều cách sử dụng và Màn hình nhà xuất bản động là một trong số đó.

Màn hình nhà xuất bản động

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PAP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PAP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PAP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PAP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PAP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PAP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Fractal Design Painter Paper Grain
  • Kết cấu giấy họa sĩ thiết kế Fractal
  • Tài liệu Papyrus

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PAP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PAP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Artweaver Artweaver
Artweaver miễn phí Artweaver miễn phí
MAGIX PanoramaStudio MAGIX PanoramaStudio
PanoramaStudio PanoramaStudio
PanoramaStudio Pro PanoramaStudio Pro
Artweaver Plus Artweaver Plus
PapDesigner PapDesigner
Panorama Perfect Lite Panorama Perfect Lite
Album ảnh AAA Album ảnh AAA
Papyrus Autor - từ ROM logicware GmbH Papyrus Autor - từ ROM logicware GmbH