Loại tệp MUS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MUS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MUS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MUS là gì?

Các tệp MUS có nhiều mục đích sử dụng, và Ký hiệu Tài chính là một trong số đó.

Tệp ký hiệu phần cuối

Các tệp chứa các ký hiệu âm nhạc được soạn bằng ứng dụng phần mềm Finale, chương trình ký hiệu âm nhạc của MakeMusic. Các tệp MUS được sử dụng bởi các chương trình của họ lưu dữ liệu ở định dạng tệp MIDI.

Tệp MUS rất giống với tệp MID , nhưng chúng chứa thông tin bổ sung mà chỉ phần mềm ký hiệu MakeMusic mới có thể đọc được. Các tệp MUS chứa chi tiết ký hiệu âm nhạc, nhưng chúng không có bất kỳ dữ liệu âm thanh nào.

Cách mở tệp MUS

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở MUS tương thích với loại tệp MUS cụ thể này.

Chương trình mở tệp ký hiệu tài chính

Finale Finale Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MUS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MUS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình Layouter nâng cao
  • Doom / Nhạc dị giáo
  • Bộ chứa dữ liệu âm nhạc Dynamix
  • Nhạc nghệ thuật điện tử
  • Mô-đun nhạc FAC Soundtracker
  • Nhạc Gateway
  • Trình điều khiển nhạc MASI
  • Mô-đun âm nhạc MVSTracker
  • Myriad Harmony / Melody Assistant Music

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MUS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MUS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Finale NotePad Finale NotePad
Finale PrintMusic Finale PrintMusic
Finale SongWriter Finale SongWriter
Trình đọc Finale Trình đọc Finale
Trợ lý Harmony - Win32 Trợ lý Harmony - Win32
Trợ lý giai điệu - Windows -s Trợ lý giai điệu - Windows -s
MIROKU JYOHO DỊCH VỤ Kế toán MIROKU JYOHO DỊCH VỤ Kế toán
PrintMusic PrintMusic
Garritan Ambiance Installer Garritan Ambiance Installer