Loại tệp MID

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MID là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MID hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MID là gì?

Tệp .MID là tệp Nhạc MIDI .

Phần mở rộng tệp .mid là phần mở rộng tiêu chuẩn được sử dụng bởi các tệp nhạc MIDI . MIDI là viết tắt của Musical Instrument Digital Interface. Các tệp MID được sử dụng bởi nhiều chương trình tạo nhạc và thiết bị phần cứng MIDI.

Các tệp MID chứa nhiều thông tin và dữ liệu âm nhạc khác nhau, bao gồm các chi tiết về những nốt nào nên được phát và thời điểm cũng như âm lượng và độ dài của mỗi nốt.

Các tệp MID cũng có thể chứa thông tin bộ điều khiển cho một thiết bị cụ thể và như vậy, có thể được sử dụng để thay đổi nhạc cụ đang được chơi.

Mặc dù bản thân tệp MID không chứa bất kỳ bản nhạc nào, nhưng nó chứa các thuộc tính của dữ liệu âm nhạc và có thể được phát lại bằng các công cụ phần mềm có thể diễn giải dữ liệu có trong tệp MID.

Cách mở tệp MID

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở MID tương thích với loại tệp MID cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Nhạc MIDI

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 2 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MID nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MID cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
WavePad Audio-Editor WavePad Audio-Editor
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
VLC Media Player VLC Media Player
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
RealPlayer RealPlayer
Winamp Winamp
GOM âm thanh GOM âm thanh
KMPlayer KMPlayer