Τύπος αρχείου MUS

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία MUS και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου MUS ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο MUS;

Τα αρχεία MUS έχουν πολλαπλές χρήσεις και το Finale Notation είναι μία από αυτές.

Αρχείο τελικής σημειογραφίας

Τα αρχεία περιέχουν σημειώσεις μουσικής που συντέθηκαν με την εφαρμογή λογισμικού Finale, το πρόγραμμα σημειογραφίας μουσικής της MakeMusic. Τα αρχεία MUS που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματά τους αποθηκεύουν δεδομένα σε μορφή αρχείου MIDI.

Τα αρχεία MUS είναι πολύ παρόμοια με τα αρχεία MID , αλλά περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να διαβαστούν μόνο από το λογισμικό σημειογραφίας MakeMusic. Τα αρχεία MUS περιέχουν λεπτομέρειες σημειογραφίας μουσικής, αλλά δεν έχουν δεδομένα ήχου.

Πώς να ανοίξετε αρχεία MUS

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος MUS που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου MUS.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία Finale Notation

Τελικό Τελικό Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2022

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση MUS

Μέσα από την έρευνά μας στα αρχεία MUS, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • Μοντέλο προηγμένης διάταξης
  • Doom/Heetic Music
  • Δοχείο δεδομένων μουσικής Dynamix
  • Μουσική Electronic Arts
  • Μουσική ενότητα FAC Soundtracker
  • Gateway Music
  • Πρόγραμμα οδήγησης μουσικής MASI
  • Μονάδα μουσικής MVSTracker
  • Myriad Harmony / Melody Assistant Music

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων MUS. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία MUS για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

Τελικό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων Τελικό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων
Τελικό Σημειωματάριο Τελικό Σημειωματάριο
Τελικό PrintMusic Τελικό PrintMusic
Τραγουδοποιός Τελικού Τραγουδοποιός Τελικού
Τελικός αναγνώστης Τελικός αναγνώστης
Βοηθός Harmony - Win32 Βοηθός Harmony - Win32
Melody Assistant - Windows -s Melody Assistant - Windows -s
MIROKU JYOHO SERVICE Λογιστική MIROKU JYOHO SERVICE Λογιστική
PrintMusic PrintMusic
Εγκαταστάτης Garritan Ambiance Εγκαταστάτης Garritan Ambiance