Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp MP1V.

  • Phát triển bởi: VideoLAN Project Team
  • Danh mục: Digital video and movie Files

Một tập tin MP1V là gì??

MP1V là luồng chương trình MPEG-1.

Phần mở rộng tệp MP1V có liên quan đến Định dạng tệp video bị mất MPEG-1 , được sử dụng để nén dữ liệu video kỹ thuật số thô. Chất lượng của nó tương tự như tiêu chuẩn VHS.

Tệp MP1V chứa luồng chương trình.


Cách mở:

Sử dụng các công cụ tương thích để phát lại *. Các tệp MP1V.

Cách chuyển đổi:

Có thể có thể được xuất sang các định dạng khác.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin MP1V

  • Liên kết phần mở rộng tệp MP1V với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp MP1V và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.MP1V files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp MP1V, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở MP1V là luồng chương trình MPEG-1.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp MP1V mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp MP1V của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.