Thư viện mở rộng tệp


.M2PS File Extension

  • Nhà phát triển: Nhóm Dự án VideoLAN
  • Thể loại: Tệp video và phim kỹ thuật số

Các tệp .M2PS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .M2PS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .M2PS.

Phần mở rộng tệp .M2PS là gì?

Phần mở rộng tệp .M2PS được tạo bởi Nhóm Dự án VideoLAN. .M2PS đã được phân loại là Tệp video và phim kỹ thuật số.

.M2PS là dòng chương trình MPEG

Phần mở rộng tệp m2ps có liên quan đến định dạng tệp video mất dữ liệu MPEG-2, được sử dụng để nén dữ liệu video kỹ thuật số thô.

Tệp m2ps chứa luồng chương trình với dữ liệu video.

Các loại kịch câm:
video / mpeg


Làm thế nào để mở:

Sử dụng các công cụ tương thích để làm việc với các tệp * .m2ps.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ có thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .M2PS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .M2PS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .M2PS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .M2PS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)