Loại tệp DUK

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DUK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DUK hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DUK là gì?

Tệp .DUK là tệp Video TrueMotion 1 của Duck Corporation .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DUK

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở DUK tương thích với loại tệp DUK cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Video TrueMotion 1 của Duck Corporation

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DUK. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DUK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GOM Player GOM Player