Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .KO

  • Thể loại: Tệp hệ thống
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .KO là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .KO? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .KO.

Phần mở rộng tệp .KO là gì?

Phần mở rộng tệp .KO đã được phân loại là Tệp Hệ thống. Định dạng của tệp .KO là Binary

.KO là tệp mô-đun nhân Linux

Tệp mô-đun được sử dụng bởi nhân Linux, thành phần trung tâm của hệ điều hành Linux; chứa mã chương trình mở rộng chức năng của nhân Linux, chẳng hạn như mã cho trình điều khiển thiết bị máy tính; có thể được tải mà không cần khởi động lại hệ điều hành; có thể có các phụ thuộc mô-đun bắt buộc khác phải được tải trước.

Mô-đun KO có thể được tải bằng cách sử dụng chương trình insmod Linux. Các mô-đun hạt nhân đã cài đặt có thể được liệt kê bằng cách sử dụng chương trình lsmod , hoặc chúng có thể được duyệt trong thư mục / proc / modules .

Kể từ phiên bản hạt nhân Linux 2.6, tệp KO được sử dụng thay cho tệp .O và chứa thông tin bổ sung mà hạt nhân sử dụng để tải mô-đun. Mô-đun chương trình Linux thể được sử dụng để chuyển đổi tệp O thành tệp KO.

LƯU Ý: Các tệp KO cũng có thể được FreeBSD tải bằng chương trình kldload .

Cách khắc phục sự cố với tệp .KO

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .KO. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .KO hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .KO để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)