Библиотека с файлови разширения


.KO Разширение на файла

  • Категория: Системни файлове
  • Формат: двоичен

Какво представляват .KO файловете и как да ги отворите?

Не можете да отворите .KO файл? Чудите ли се какво съдържа? На нашия сайт ще ви обясним какво представлява този файл, за какво се използва и какъв софтуер отваря файла .KO.

Какво е файлово разширение .KO?

Файловото разширение .KO е класифицирано като системни файлове. Форматът на файла .KO е двоичен

.KO е модулен файл на ядрото на Linux

Модулен файл, използван от ядрото на Linux, централният компонент на операционната система Linux; съдържа програмен код, който разширява функционалността на Linux ядрото, като например код за драйвер на компютърно устройство; може да се зарежда без рестартиране на операционната система; може да има други необходими модулни зависимости, които трябва да бъдат заредени първо.

KO модулите могат да бъдат заредени с помощта на програмата insmod Linux. Инсталираните модули на ядрото могат да бъдат изброени с помощта на програмата lsmod или могат да бъдат прегледани в директорията /proc/modules .

От версия 2.6 на ядрото на Linux, KO файловете се използват вместо .O файлове и съдържат допълнителна информация, която ядрото използва за зареждане на модули. Linux програмата modpost може да се използва за конвертиране на O файлове в KO файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: KO файловете могат също да се зареждат от FreeBSD с помощта на програмата kldload .

Как да коригирате проблеми с .KO файлове

  1. Трябва да актуализирате приложението, което обикновено използвате за отваряне на .KO файлове. Само най-новата версия на софтуера поддържа текущия файлов формат .KO
  2. Трябва да проверите .KO файла за вируси. За да направите това, трябва да го сканирате с популярна антивирусна програма (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web и др.)